ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Change Group International (Cyprus) Ltd.

Ο όμιλος ChangeGroup of Companies, ο οποίος περιλαμβάνει την The Change Group International (Cyprus) Ltd (αναφέρεται ως ChangeGroup σε όλη την παρούσα δήλωση) ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις κατά καιρούς εταιρείες συμμετοχών της και οποιαδήποτε θυγατρική οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών κατά καιρούς, σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα σας ενημερώσει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (ανεξάρτητα από το από πού τα επισκέπτεστε) και θα σας ενημερώσει για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου παρέχεται σε πολυεπίπεδη μορφή, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στις συγκεκριμένες ενότητες που αναφέρονται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε επίσης το Γλωσσάρι για να κατανοήσετε την έννοια ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

2. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

9. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

10. ΓΛΩΣΣΑΡΙ

1. Σημαντικές πληροφορίες και ποιοι είμαστε

Σκοπός της παρούσας δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου έχει σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η The Change Group International (Cyprus) Ltd συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων που μπορεί να παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου όταν χρησιμοποιείτε την/τις υπηρεσία(ες) μας στον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με παιδιά.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μαζί με οποιαδήποτε άλλη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ή δήλωση αμερόληπτης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου συμπληρώνει τις άλλες δηλώσεις και δεν έχει σκοπό να τις παρακάμψει.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η ChangeGroup είναι μέρος ενός ομίλου εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες εντός των γεωγραφικών περιοχών και περιλαμβάνει την Change Group International (Cyprus) Limited οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις κατά καιρούς εταιρείες συμμετοχών της και οποιαδήποτε θυγατρική οποιασδήποτε εταιρείας συμμετοχών κατά καιρούς (αναφέρεται παρακάτω ως «ChangeGroup», «εμείς», «εμάς» ή «μας»).

Εντός της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και τον Κυπριακό ΓΚΠΔ (η υιοθετημένη Κυπριακή Νομοθεσία του ΓΚΠΔ) και οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, η ChangeGroup είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και για την τήρηση των νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου εντός της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν βρίσκεστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας εταιρεία ChangeGroup Company ή την Change Group International PLC ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται παρακάτω.

Έχουμε διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη ερωτήσεων σχετικά με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αιτημάτων για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι: The Change Group International (Cyprus) Ltd

Πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου: The Change Group International (Cyprus) Ltd.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Prettys Solicitors LLP

Διεύθυνση email:: changegroupdpo@prettys.co.uk

Ταχυδρομική διεύθυνση: 6th Floor, St Vincent House, 1 Cutler Street, Ipswich, Suffolk, IP1 1UQ, United Kingdom.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε στιγμή στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (στην Κύπρο αυτό είναι το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - http://www.dataprotection.gov.cy). Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε την ευκαιρία να διευθετήσουμε τις ανησυχίες σας πριν προσεγγίσετε τη σχετική αρχή, οπότε παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας.

Αλλαγές στη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ή στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2024. Μπορείτε να λάβετε προηγούμενες εκδόσεις επικοινωνώντας μαζί μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους, προσθήκες και εφαρμογές τρίτων μερών. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτραπεί σε τρίτα μέρη να συλλέξουν ή να κοινοποιήσουν δεδομένα σχετικά με εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων μερών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου. Όταν κλείνετε τον ιστότοπό μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο από τις οποίες μπορεί να αναγνωριστεί αυτό το άτομο. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανώνυμα δεδομένα).

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να διαβιβάσουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

 • Τα δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο ή παρόμοιο αναγνωριστικό.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου.
 • Τα Τεχνικά Δεδομένα περιλαμβάνουν τα στοιχεία σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση και την τοποθεσία της ζώνης ώρας, τους τύπους και την έκδοση του πρόσθετου του προγράμματος περιήγησης, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας και άλλης τεχνολογίας στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, τα οποία παρέχονται από εμάς, για παράδειγμα μέσω της πλατφόρμας Reserve and Collect.
 • Τα δεδομένα προφίλ περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, τις παραγγελίες που υποβάλατε, τα ενδιαφέροντά σας, τα σχόλια και τις απαντήσεις σας σε έρευνες.
 • Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Τα δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από εμάς και τα τρίτα μέρη μας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε επίσης Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να προέρχονται από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά δεν θεωρούνται νομικά δεδομένα, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν απευθείας ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να μπορούν να σας ταυτοποιήσουν απευθείας ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εσάς (αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα σας). Ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Εάν παραλείψετε να παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όταν πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει νόμου ή σύμφωνα με τους όρους μίας σύμβασης που έχουμε μαζί σας και δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε ή προσπαθούμε να συνάψουμε μαζί σας (για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε αγαθά ή υπηρεσίες). Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχετε μαζί μας, αλλά θα σας ενημερώσουμε εάν ισχύει αυτό εκείνη τη στιγμή.

3. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από και για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Απευθείας αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να μας δώσετε την ταυτότητά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τεχνικά δεδομένα, αφού συμπληρώσετε φόρμες ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, email ή με άλλον τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε όταν:

 • υποβάλετε αίτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας·
 • δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας·
 • εγγραφείτε στις υπηρεσίες ή τις δημοσιεύσεις μας·
 • ζητήσετε να σας σταλεί υλικό μάρκετινγκ·
 • συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό, μία προωθητική ενέργεια ή έρευνα· ή
 • μας στείλετε σχόλια ή επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις. Καθώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησης και τα μοτίβα σας. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας cookies, αρχεία καταγραφής διακομιστών και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με εσάς εάν επισκεφθείτε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν τα cookies μας. Ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τρίτα μέρη ή δημόσια διαθέσιμες πηγές. Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς από διάφορα τρίτα μέρη, όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Τεχνικά δεδομένα από παρόχους αναλυτικών στοιχείων ή παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.
 • Επικοινωνία, Τεχνικά δεδομένα και Δεδομένα συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών.
 • Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας από συναθροιστές.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όταν μας το επιτρέπουν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μία νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Γενικά, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός από την αποστολή μηνυμάτων απευθείας μάρκετινγκ τρίτων σε εσάς μέσω email ή μηνύματος κειμένου. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για μηνύματα μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

Σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Παρακάτω παραθέτουμε σε μορφή πίνακα μία περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σε ποια από τις νομικές βάσεις βασιζόμαστε για να το κάνουμε. Προσδιορίσαμε επίσης ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπου αρμόζει.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για περισσότερους από έναν νόμιμους λόγους, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με τον συγκεκριμένο νομικό λόγο στον οποίο βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπου αναφέρονται περισσότεροι από ένας λόγοι στον παρακάτω πίνακα.

Σκοπός/Δραστηριότητα

Τύπος δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία, όπως και βάση έννομου συμφέροντος

Για να εγγραφείτε ως νέος πελάτης (α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας
Για να διαχειριζόμαστε και να εκπληρώνουμε την παραγγελία σας μαζί μας για Κράτηση και Παραλαβή (a) Στοιχεία ταυτότητας
(b) Επαφή
(c) Τεχνικά
(d) Συναλλαγή
(e) Προφίλ
Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας
Για να διαχειριζόμαστε και να εκπληρώνουμε την παραγγελία σας μαζί μας για Κράτηση και Παραλαβή (a) Στοιχεία ταυτότητας
(b) Επαφή
(c) Τεχνικά
(d) Συναλλαγή
(e) Προφίλ
Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας
Για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, η οποία θα περιλαμβάνει:
(α) Ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στους όρους ή την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας
(β) Να σας ζητηθεί να αφήσετε μία κριτική ή να συμπληρώσετε μία έρευνα
(α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
(γ) Προφίλ
(δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
(α) Εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί σας
(β) Απαραίτητο για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση
(γ) Απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (για να διατηρούμε τα αρχεία μας ενημερωμένα και να εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μας)
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε μία κλήρωση, έναν διαγωνισμό ή να συμπληρώσετε μία έρευνα (α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
(γ) Προφίλ
(δ) Χρήση
(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
(α) Εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί σας
(β) Απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (για να εξετάσουμε το πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, να τα αναπτύξουμε και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας)

Bereitstellung relevanter Website-Inhalte und -Werbung an Sie und Messung und Analyse der Wirksamkeit der Werbung, die wir Ihnen bereitstellen

(a) Identitätsdaten

(b) Kontaktdaten

(c) Profildaten

(d) Nutzungsdaten

(e) Marketing- und Kommunikationsdaten

(f) Technische Daten

Berechtigtes Interesse (Analyse der Nutzung unserer Produkte/Dienstleistungen durch Kunden, Weiterentwicklung dieser, Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten und als Grundlage für unsere Marketingstrategie)

Για τη διαχείριση και την προστασία της επιχείρησής μας και του παρόντος ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της αναφοράς και της φιλοξενίας δεδομένων) (α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
(γ) Τεχνικά
(α) Απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και πληροφορικής, την ασφάλεια δικτύου, την πρόληψη της απάτης και στο πλαίσιο μίας επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης ή μίας άσκησης ομαδικής αναδιάρθρωσης)
(β) Απαραίτητο για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση
Για να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις στον ιστότοπο και να μετράμε ή να κατανοούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που σας παρέχουμε (α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
(γ) Προφίλ
(δ) Χρήση
(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
(στ) Τεχνικά
Απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (για να αναπτύσσουμε τα προϊόντα/υπηρεσίες μας και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας)
Για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (α) Στοιχεία ταυτότητας
(β) Επικοινωνία
(γ) Τεχνικά
(δ) Χρήση
(ε) Προφίλ
Απαραίτητο για τα νομότυπα συμφέροντά μας (για τον καθορισμό των τύπων των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο και σχετικό, για την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και για την επικαιροποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ)

Μάρκετινγκ

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με ορισμένες χρήσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά σχετικά με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Έχουμε καθιερώσει τους ακόλουθους μηχανισμούς ελέγχου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Προωθητικές προσφορές από εμάς

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ταυτότητά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα τεχνικά στοιχεία, τη χρήση και τα δεδομένα προφίλ σας για να σχηματίσουμε μία άποψη σχετικά με το τι πιστεύουμε ότι μπορεί να θέλετε ή να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο αποφασίζουμε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές μπορεί να σας ενδιαφέρουν (αυτό το ονομάζουμε μάρκετινγκ).

Θα λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς εάν έχετε ζητήσει πληροφορίες από εμάς ή έχετε υποβάλει μία παραγγελία για αγαθά σε εμάς ή εάν μας έχετε δώσει τα στοιχεία σας όταν υποβάλατε ένα διαγωνισμό ή εγγραφή για προώθηση και, σε κάθε περίπτωση, είναι προς το έννομο συμφέρον μας να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με αυτόν τον τρόπο και δεν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα μάρκετινγκ.

Μάρκετινγκ τρίτων μερών

Δεν προβλέπουμε ότι θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας εκτός της Change Group International (Cyprus) Ltd. Ωστόσο, εάν το κάνουμε, θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκτός του ομίλου εταιρειών Change για σκοπούς μάρκετινγκ.

Επιλογή εξαίρεσης

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή από τρίτους να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται μέσω του MDirector ή μέσω του λογαριασμού πελάτη σας.

Όταν εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων μάρκετινγκ, αυτό δεν θα ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σε εμάς ως αποτέλεσμα μίας αγοράς προϊόντος/υπηρεσίας, της εγγραφής εγγύησης, της εμπειρίας από ένα προϊόν/μία υπηρεσία ή άλλων συναλλαγών.

Cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστότοποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση σε cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, σημειώστε ότι ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου μπορεί να μην είναι προσβάσιμα ή να μη λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στο [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES.]

Αλλαγή σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρήσουμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν θέλετε να λάβετε μια εξήγηση για το πώς η επεξεργασία για τοn νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μη σχετιζόμενο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο.

5. Γνωστοποιήσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στα μέρη που αναφέρονται παρακάτω για τους σκοπούς που ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 4 παραπάνω.

 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε εσωτερικά τρίτα μέρη εντός του Ομίλου Εταιρειών Change.
 • Εξωτερικά τρίτα μέρη. Αυτές περιλαμβάνουν:
  • Την IMX Software (UK) Ltd, που μας παρέχει συστήματα Σημείου Πώλησης και Κράτησης και Συλλογής.
  • Το Microsft Azure για σκοπούς διατήρησης δεδομένων στο Cloud.
  • Την Zen Managed Services, η οποία διατηρεί τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες IT μας.
  • Την Altispex Limited, η οποία μας παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ιστότοπων.
  • Την MDirector, η οποία παρέχει λογισμικό μάρκετινγκ μέσω email.
  • Άλλα εξωτερικά τρίτα μέρη, όπως οι Partnerize, Google Ads, Meta και Google Tag για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • Επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν διάφορες επαγγελματικές υπηρεσίες σε εμάς.
  • Τρίτα μέρη στα οποία μπορεί να επιλέξουμε να πουλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώξουμε να εξαγοράσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευθούμε μαζί τους. Εάν συμβεί αυτό, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Wir verlangen von allen Dritten, dass sie die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandeln. Wir gestatten unseren externen Dienstleistern nicht, Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Diese dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur für bestimmte Zwecke und gemäß unseren Anweisungen verarbeiten.

Internationale Übermittlung

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να σέβονται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να τα χειρίζονται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Διεθνείς διαβιβάσεις

Ο Όμιλος Change είναι μία παγκόσμια ομάδα και μοιραζόμαστε δεδομένα μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της, όπου είναι απαραίτητο και κατάλληλο να το κάνουμε. Συνεπώς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός του Ομίλου Εταιρειών Change. Λόγω των τοποθεσιών στις οποίες εδρεύουν, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σας εκτός Κύπρου. Όπου βρίσκονται εντός της ΕΕ, η Κύπρος έχει θεωρήσει ότι αυτές οι χώρες έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας και έχουμε καθιερώσει και άλλες κατάλληλες διασφαλίσεις. Οι συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων εφαρμόζονται εντός της Change Group International (Cyprus) Ltd και του ομίλου ChangeGroup of Companies.

Αν και επί του παρόντος δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε εταιρείες εντός του ομίλου μας ή σε παρόχους υπηρεσιών εκτός της ΕΕ, είναι πιθανό ότι εάν αλλάξουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας ή συνεργαστούμε με έναν νέο πάροχο υπηρεσιών, τότε μπορεί να εδρεύουν εκτός της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση θα διασφαλίσουμε ότι πρέπει να παρέχουν παρόμοιο βαθμό προστασίας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

 • Θα μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σε χώρες που θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Όταν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένους όρους συμβάσεων που έχουν εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ, οι οποίοι παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που έχουν στην ΕΕ.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της ΕΕ.

6. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τυχαίας απώλειας, χρήσης ή πρόσβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίησης ή γνωστοποίησης. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους τρίτους που έχουν επιχειρηματική ανάγκη γνώσης. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε καθιερώσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εικαζόμενης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και θα ειδοποιήσουμε εσάς και κάθε εφαρμοστέα κανονιστική αρχή για μια παραβίαση, όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

7. Διατήρηση δεδομένων

Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, όπως των σκοπών ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων, απαιτήσεων λογιστικής ή απαιτήσεων αναφοράς και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από την περίοδο που προσδιορίζεται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης για διαφορετικές πτυχές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας διατίθενται στην πολιτική διατήρησης που μπορείτε να ζητήσετε από εμάς επικοινωνώντας μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: βλ. Αίτημα διαγραφής παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστον χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

8. Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε δικαιώματα σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) (όπως τροποποιήθηκε), ο οποίος έχει εφαρμόσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του Κανονισμού της ΕΕ (συλλογικά ο «ΓΚΠΔ Κύπρου») σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα:

 • Αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Αίτημα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Αίτημα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Αίτημα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. .
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. .

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν απαιτείται συνήθως καμία χρέωση

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος για να προσπελάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς

Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ή για να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας για να επισπεύσουμε την απάντησή μας.

Χρονικό όριο για ανταπόκριση

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από έναν μήνα (με παράταση έως και δύο επιπλέον μήνες) εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει μία σειρά αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.

9. Γλωσσάρι

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ

Έννομο συμφέρον σημαίνει το συμφέρον της επιχείρησής μας για τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της επιχείρησής μας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση/προϊόν και την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία. Διασφαλίζουμε ότι εξετάζουμε και εξισορροπούμε οποιεσδήποτε πιθανές επιπτώσεις σε εσάς (τόσο θετικές όσο και αρνητικές) και στα δικαιώματά σας πριν επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας υπερισχύουν του αντίκτυπου σε εσάς (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιολογούμε τα νομότυπα συμφέροντά μας έναντι οποιουδήποτε πιθανού αντίκτυπου σε εσάς σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες, επικοινωνώντας μαζί μας.

Εκτέλεση της Σύμβασης είναι η επεξεργασία των δεδομένων σας όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μίας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μίας τέτοιας σύμβασης.

Συμμόρφωση με μία νομική ή κανονιστική υποχρέωση σημαίνει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μία νομική ή κανονιστική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε το δικαίωμα να:

Ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στο changegroupdpo@prettys.co.uk.

Ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

Ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν δεν υπάρχει κανένας επαρκής λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω), όπου μπορεί να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ της Κύπρου. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, οι οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά τη στιγμή του αιτήματός σας.

Εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου μέρους) και υπάρχει κάτι σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νομότυπους λόγους για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στα ακόλουθα σενάρια: (α) εάν θέλετε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων σας από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) όταν θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, επειδή τα χρειάζεστε για να εδραιώνετε, ασκείτε ή υπερασπίζεστε νομικές απαιτήσεις ή (δ) έχετε εναντιωθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε επιτακτικούς νομότυπους λόγους για να τα χρησιμοποιήσουμε.

Ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος. Θα παραδώσουμε σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για την επεξεργασία που πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα που βασίζεται στην εκ των προτέρων συγκατάθεσή σας που μας έχετε δώσει ή σε μία σύμβαση μαζί σας.

Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας που έλαβε χώρα πριν από την ανάκλησή της. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό ισχύει, κατά τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.