ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ CLICK & RESERVE

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω θα παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις μας ως προμηθευτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κράτησης ξένου νομίσματος και την ανάληψή του από τα γραφεία μας στην Κύπρο. Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας θα ισχύει επίσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

διοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η The Change Group International (Cyprus) Ltd, μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή 59, Κτίριο Καϊμακλιώτη, 5ος όροφος, Λάρνακα 6043 στην Κύπρο, αριθμός μητρώου ΗΕ 451789, και Α.Φ.Μ. 60029253F (εφεξής «PROSEGUR CHANGE»).

Η PROSEGUR CHANGE ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως υπηρεσία ανταλλαγής με αριθμό άδειας 115.1.5.9.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου της PROSEGUR CHANGE βρίσκονται στη Νομική Κοινοποίηση.

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

Η PROSEGUR CHANGE είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει μία υπηρεσία κράτησης ξένου νομίσματος, με ανάληψη και πληρωμή στα γραφεία μας («Click&Reserve»).

Με αυτήν την υπηρεσία, η PROSEGUR CHANGE σάς επιτρέπει να κρατήσετε το επιθυμητό νόμισμα, το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να λάβετε με ανάληψη και να πληρώσετε στα γραφεία μας.

  • Κράτηση ενός νομίσματος: Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω του ιστότοπού μας: https//www.cy.prosegurchange.com. Οι κρατήσεις μέσω του ιστότοπου μπορούν να γίνουν στα ελληνικά ή τα αγγλικά.

Μόνο συγκεκριμένα νομίσματα διατηρούνται σε φυσικό απόθεμα, οπότε οι κρατήσεις πρέπει να υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των εν λόγω νομισμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος, η PROSEGUR CHANGE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή.

Για να κάνει κράτηση ενός νομίσματος, ο πελάτης πρέπει να παράσχει έγκυρη κρατική ταυτότητα, καθώς και διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου, ώστε η PROSEGUR CHANGE να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να παραδώσει το νόμισμα που έχει κρατηθεί αναλόγως.

Οι κρατήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε μέγιστη αξία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και έτος.

  • Συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρεώσεις και έξοδα: Κατά τη στιγμή της κράτησης με ανάληψη σε γραφεία συναλλάγματος, ο χρήστης θα ενημερωθεί στην οθόνη του ιστότοπου για την εκτιμώμενη τιμή πώλησης, η οποία είναι μια μεταβλητή έννοια ανάλογα με το γραφείο ανάληψης που έχει επιλεγεί, τις προμήθειες και τα έξοδα. Η κράτηση θα πληρωθεί στο καθορισμένο γραφείο την ημέρα της ανάληψης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξουσιοδοτημένες οντότητες συναλλάγματος δεν απαιτείται να εφαρμόζουν επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες και μπορεί να εφαρμόζουν εμπορικό περιθώριο ή/και προμήθειες στις εν λόγω ισοτιμίες.

  • Τρόπος πληρωμής: Το ποσό της κράτησης θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου, σε μετρητά ή με κάρτα, εάν αυτός ο τρόπος πληρωμής είναι ενεργοποιημένος, στο γραφείο και την ημέρα που έχει επιλέξει ο χρήστης.
  • Επιβεβαίωση κράτησης: Μόλις πραγματοποιηθεί η κράτηση με ανάληψη σε ένα γραφείο και γίνει αποδεκτή από εμάς, ο χρήστης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης, το οποίο θα καθορίζει τα στοιχεία της αιτούμενης συναλλαγής, την εκτιμώμενη τιμή, τα έξοδα και τις προμήθειες, τον τρόπο πληρωμής, το γραφείο και την ημέρα και ώρα της ανάληψης. Σε περίπτωση που η κράτηση δεν γίνει αποδεκτή από τον χρήστη, δεν θα προκύψει καμία ευθύνη για τον χρήστη.
  • Ανάκληση: Το νόμισμα που έχει κρατηθεί θα είναι διαθέσιμο στον χρήστη για ανάληψη στο γραφείο και την ημέρα που υποδεικνύεται στο email επιβεβαίωσης.

Το νόμισμα που έχει κρατηθεί θα δοθεί μόνο στο άτομο που έκανε την κράτηση και αυτό θα απαιτήσει από τον πελάτη να προσκομίσει έγκυρη κρατική ταυτότητα.

Η εξασφάλιση της κράτησης θα υπόκειται σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα δέουσα επιμέλεια και τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς κατά του Ξεπλύματος Χρημάτων και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

  • Ακυρώσεις: Ο χρήστης θα μπορεί να ακυρώσει μία κράτηση πριν επέλθει η επιλεγμένη ημερομηνία για την ανάληψη του νομίσματος στο γραφείο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεώσουμε τον χρήστη για οτιδήποτε.

Για να ακυρώσει μία ηλεκτρονική κράτηση, ο χρήστης θα πρέπει να ακυρώσει τη συναλλαγή ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση, η PROSEGUR CHANGE θα κατανοήσει ότι έχετε ακυρώσει την κράτησή σας εάν δεν εμφανιστείτε κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία ανάληψης.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Η PROSEGUR CHANGE εγγυάται ότι το νόμισμα που παρέχεται είναι της υψηλότερης ποιότητας και αντιστοιχεί στο νόμιμο νόμισμα της χώρας έκδοσης.

Η PROSEGUR CHANGE θα καθιερώσει κατάλληλα μέτρα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας για να διασφαλίσει ότι η εντολή συναλλάγματος σε μετρητά θα φτάσει στον τελικό πελάτη με τις υψηλότερες εγγυήσεις.

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Η PROSEGUR CHANGE καλωσορίζει τα σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες της.
3.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την υπηρεσία μας, επικοινωνήστε μαζί μας ταχυδρομικώς [ή μέσω email] στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Prosegur Cash Landside Bureau.
Αεροδρόμιο Λάρνακας
Λάρνακα 6650, Κύπρος

Email: info@changegroup.com

Προσπαθούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε παράπονα και να παρέχουμε γραπτή απάντηση εντός ενός μηνός.

The Change Group International (Cyprus) Ltd, 2024