Νομική Κοινοποίηση

1.- Νομικές πληροφορίες

Η Change Group International (Cyprus) Ltd είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αριθμό μητρώου εταιρείας: HE 451789 και με έδρα στη διεύθυνση Γρίβα Διγενή, Κτίριο Καϊμακλιώτη 59, 5ος όροφος, Λάρνακα 6043 Κύπρος (εφεξής “PROSEGUR CHANGE”.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την PROSEGUR CHANGE μέσω του email
welcome@prosegurchange.com

2.- Προϋποθέσεις

2.1. Αποδοχή

Η παρούσα Νομική Κοινοποίηση ρυθμίζει την πρόσβαση στον ιστότοπο της PROSEGUR CHANGE (εφεξής ο «Ιστότοπος») και τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται σε χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο (εφεξής οι «Χρήστες» ή/και ο «Χρήστης»).

Η χρήση του Ιστότοπου από τους Χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Κοινοποίηση και ισχύουν για κάθε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Δεδομένου ότι η PROSEGUR CHANGE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση, την παρούσα Νομική Κοινοποίηση, ο Χρήστης πρέπει να την διαβάσει προσεκτικά σε κάθε μία από τις περιπτώσεις στις οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο (εφεξής οι «Υπηρεσίες» ή/και η «Υπηρεσία»), καθώς μπορεί να έχει τροποποιηθεί.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας αυτών των όρων με άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών, θα θεωρείται ότι οι παρόντες όροι θα υπερισχύουν.
Ορισμένες Υπηρεσίες του Ιστότοπου μπορεί να υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους που υποκαθιστούν, συμπληρώνουν ή τροποποιούν την παρούσα Νομική Κοινοποίηση και πρέπει επίσης να γίνουν αποδεκτές από τους Χρήστες πριν από την έναρξη της παροχής της εν λόγω Υπηρεσίας.

Η PROSEGUR CHANGE μπορεί να αναστείλει, να αποκλείσει, να διακόψει ή να ακυρώσει ελεύθερα την Υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. για την εγγύηση της ασφάλειας της Υπηρεσίας ή του καναλιού πρόσβασης,
 2. όταν ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται με δόλιο ή καταχρηστικό τρόπο,
 3. όταν είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή συντήρησης ή επισκευής της Υπηρεσίας και
 4. όταν υπάρχει παραβίαση από τον Χρήστη.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο είναι δωρεάν, εκτός από το κόστος της σύνδεσης μέσω του δικτύου τηλεπικοινωνιών που παρέχεται από τον πάροχο πρόσβασης με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση οι Χρήστες. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και ειδικά η σύναψη συμβάσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού, προορίζονται για άτομα άνω των 18 ετών, χωρίς να ευθύνεται η PROSEGUR CHANGE για τις συνέπειες που προκύπτουν από την παραβίαση αυτού του μέτρου.

2.2. Χρήση

Οι Χρήστες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την PROSEGUR CHANGE και το περιεχόμενο του Ιστότοπου σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων και της παρούσας Νομικής Κοινοποίησης. Η PROSEGUR CHANGE διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει νόμιμα αποζημιώσεις κατά του/των Χρήστη(ών) ή/και τρίτων λόγω ζημίας που προκλήθηκε σε (άλλους) Χρήστες ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένης παράβασης των προαναφερθεισών υποχρεώσεων. Επιπλέον, η PROSEGUR CHANGE δεν θα αποδέχεται ενέργειες που πραγματοποιούνται και είναι παράνομες, αμελείς, δόλιες ή αντίκεινται στην αρχή της καλής πίστης, των γενικά αποδεκτών χρήσεων ή της δημόσιας τάξης. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η PROSEGUR CHANGE διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση της στις Υπηρεσίες της. Ο Χρήστης συμφωνεί επίσης και αποδέχεται ότι η PROSEGUR CHANGE μπορεί να καταστήσει μη διαθέσιμο το περιεχόμενό της σε Χρήστες που θεωρούνται ότι έχουν παραβιάσει αυτούς τους όρους. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Ιστότοπου για παράνομους σκοπούς, που βλάπτουν τα αγαθά, τα συμφέροντα ή τη φήμη της PROSEGUR CHANGE ή τρίτων ή που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάπτουν, υπερφορτώνουν ή απενεργοποιούν δίκτυα, διακομιστές και άλλο εξοπλισμό υπολογιστών (υλικό) ή προϊόντα και εφαρμογές λογισμικού (λογισμικό) της PROSEGUR CHANGE ή τρίτων.

Η PROSEGUR CHANGE δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να διαφημίζονται στον Ιστότοπο (εάν υπάρχουν), καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκύψει από τη σχέση μεταξύ τους.

Η PROSEGUR CHANGE δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Η PROSEGUR CHANGE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια επιχειρηματικού κέρδους ή επαγγελματική διακοπή λόγω αδυναμίας σύνδεσης των Χρηστών ή τρίτων μερών στον Ιστότοπο. .

2.3. Περιεχόμενα και πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Η χρήση ή η παραχώρηση πρόσβασης στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται τη χορήγηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί του ίδιου του Ιστότοπου, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού σήματος που χρησιμοποιείται σε αυτόν και βέβαια τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος. Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου, κατανοητά από αυτά ως παραδείγματα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, τα εικονίδια, η τεχνολογία, το λογισμικό, οι σύνδεσμοι και άλλο οπτικοακουστικό ή ηχητικό περιεχόμενο, ο γραφικός τους σχεδιασμός και οι πηγαίοι κώδικες, καθώς και οι επωνυμίες, οι εμπορικές ονομασίες ή τα διακριτικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της PROSEGUR CHANGE ή τρίτων. Η εμφάνιση όλων των περιεχομένων του Ιστότοπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση της άδειας ή/και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος χρήσης των εν λόγω περιεχομένων από τους Χρήστες.

Η PROSEGUR CHANGE δεν εκχωρεί ούτε χορηγεί οποιαδήποτε άδεια ή εξουσιοδότηση στους Χρήστες για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αντιστοιχούν στα εν λόγω στοιχεία.

Αντιστοιχεί στην PROSEGUR CHANGE η αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της αναφερόμενης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε μορφή και ιδίως των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας και μετασχηματισμού. Κατά διευκρινιστικό αλλά μη περιοριστικό τρόπο και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, απαγορεύεται στους Χρήστες να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διαθεσιμότητα, δημοσιοποίηση, μετατροπή ή τροποποίηση του περιεχομένου του Ιστότοπου, εκτός από περιπτώσεις που επιτρέπονται από τον νόμο ή για τις οποίες έχει ρητά συναινέσει η PROSEGUR CHANGE.
 2. Εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή σημαντικού μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου που η PROSEGUR CHANGE θέτει στη διάθεση των Χρηστών.
 3. Αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή εκμετάλλευση των Υπηρεσιών της PROSEGUR CHANGE για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεσή μας.
 4. Χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων πληροφοριών που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος υπέρ της PROSEGUR CHANGE χωρίς την αντίστοιχη εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της PROSEGUR CHANGE.

Η χρήση ή η κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή άλλων υλικών, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται στο παρόν, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να παραβιάζει τους εφαρμοστέους νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί εμπιστευτικότητας και δημοσιότητας και τους νόμους και κανονισμούς περί επικοινωνιών. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η PROSEGUR CHANGE απαιτεί την ενεργή και σθεναρή εκπλήρωση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της στον μέγιστο νόμιμο βαθμό.

2.4. Ευθύνη

(i) Επί των πληροφοριών και του περιεχομένου

Η PROSEGUR CHANGE διασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα που συλλέγονται στον Ιστότοπό της είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου που εμφανίζονται αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών. Η PROSEGUR CHANGE δεν φέρει ευθύνη για συνέπειες, ζημίες ή αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση των πληροφοριών ή του περιεχομένου.

Η PROSEGUR CHANGE θα καταστήσει το άτομο ή/και τον Χρήστη υπεύθυνο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται λόγω οποιασδήποτε βαριάς αμέλειας ή/και εσκεμμένης προσπάθειας ή δραστηριότητας κατά παράβαση ή σε αντίθεση με τους εφαρμοστέους νόμους, που σχετίζονται με ή όχι με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων ή/και τις απαγορεύσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές ή μαγνητικά μέσα που διατηρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας, τόσο φυσικά όσο και τεχνολογικά, με διαδικαστικές, τεχνικές και φυσικές συσκευές ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κατάχρησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς.

Η PROSEGUR CHANGE δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι μεταδόσεις δεδομένων είναι απόλυτα ασφαλείς. Είναι πιθανό τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της PROSEGUR CHANGE να μπορούν να υποκλέψουν ή να προσπελάσουν ιδιωτικές μεταδόσεις ή επικοινωνίες παράνομα. Συνεπώς, οποιαδήποτε μετάδοση προσωπικών πληροφοριών από τον Χρήστη γίνεται με κίνδυνο του Χρήστη.


(ii) επί της ποιότητας και διαθεσιμότητας της πρόσβασης

Η PROSEGUR CHANGE δεν εγγυάται την απουσία ιών, σκουληκιών, Trojans, keyloggers, botnets, spyware, adware, ransomware ή οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς στοιχείου υπολογιστή. Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για τη χρήση κατάλληλων και ενημερωμένων εργαλείων, μέσων ή συστημάτων για την ανίχνευση και την απολύμανση επιβλαβών στοιχείων υπολογιστή.
Η PROSEGUR CHANGE δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό υπολογιστών των Χρηστών ή τρίτων κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στον Ιστότοπο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο απαιτεί υπηρεσίες και προμήθειες που παρέχονται από τρίτους, χωρίς να αποτελεί ευθύνη της PROSEGUR CHANGE να ελέγχει την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα, τη συνέχεια και τη λειτουργία τους. Η PROSEGUR CHANGE δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται στους Χρήστες και οφείλονται σε αστοχίες, διακοπές ή αναστολές της υπηρεσίας σύνδεσης σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στον Ιστότοπο, εκτός εάν δεν είναι σοβαρά αμελής ή/και σκόπιμη.
Η PROSEGUR CHANGE δεν παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας, συντήρησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του. Ωστόσο, η PROSEGUR CHANGE θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος και πλήρως λειτουργικός σε κάθε στιγμή.

(iii) Επί των συνδέσμων

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων (εφεξής οι «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»), στα περιεχόμενα των οποίων η PROSEGUR CHANGE δεν έχει καμία επιρροή. Συνεπώς, η PROSEGUR CHANGE δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των Συνδεδεμένων Ιστότοπων. Ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των Συνδεδεμένων Ιστότοπων. Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της παροχής της σύνδεσής τους. Δεν ήταν αναγνωρίσιμο παράνομο περιεχόμενο κατά την εν λόγω σύνδεση. Ωστόσο, η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των Συνδεδεμένων Ιστότοπων δεν είναι εύλογη χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικής παράβασης. Εάν η PROSEGUR CHANGE αντιληφθεί οποιεσδήποτε παραβάσεις του νόμου, θα αφαιρέσει τους εν λόγω συνδέσμους αμέσως από τον Ιστότοπο.

Οι χρήστες ενημερώνονται επίσης ότι η ύπαρξη συνδέσμων στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται την ύπαρξη συμφωνιών με τους υπεύθυνους ή ιδιοκτήτες τέτοιων Συνδεδεμένων Ιστότοπων, ούτε τη σύσταση, προώθηση ή ταυτοποίηση της PROSEGUR CHANGE με τις δηλώσεις, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πύλες των Συνδεδεμένων Ιστότοπων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι θα διέπονται από τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και όρους χρήσης. Εάν ο Χρήστης προσπελάσει αυτούς τους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνουν τα λογότυπα ή/και τον Ιστότοπο της PROSEGUR CHANGE, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαχειριστές αυτών των ιστότοπων μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου τους και τους όρους χρήσης και οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτούς της PROSEGUR CHANGE.

3. Ανωτέρα βία

Παρά τα προαναφερθέντα, η PROSEGUR CHANGE δεν θα είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή αστοχίες που μπορεί να προκύψουν κατά την πρόσβαση, τη λειτουργία του Ιστότοπου, το Περιεχόμενο ή/και τις Υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε διακοπές, αναρτήσεις ή δυσλειτουργίες όταν προήλθαν από βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, κεραυνοί ή φωτιές, θεομηνίες, πανδημίες, καταστάσεις ανωτέρας βίας, καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, όπως πόλεμοι, στρατιωτικές επιχειρήσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, ανταπεργίες ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανωτέρας βίας ή τυχαία υπόθεση.

4. Αποζημίωση

Η PROSEGUR CHANGE διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει νόμιμα στους Χρήστες την αποζημίωση της PROSEGUR CHANGE, των εταιρειών του ομίλου της, των υπαλλήλων, των διαχειριστών, των αντιπροσώπων και άλλων που επηρεάζονται, για ζημίες και απώλειες (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, των δικηγορικών δικαιωμάτων και των εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση των υποχρεώσεων των Χρηστών που ορίζονται στην παρούσα Νομική Κοινοποίηση και των συγκεκριμένων όρων που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Ομοίως, οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγουν ή, κατά περίπτωση, να μειώσουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτήν για την PROSEGUR CHANGE.

5. Προειδοποίηση ασφαλείας

Το «phishing» και άλλες δόλιες ενέργειες κλοπής και πλαστοπροσωπίας ενός ατόμου, αποτελούνται την προσομοίωση της ταυτότητας μίας οντότητας από τρίτα μέρη, μέσω της δόλιας χρήσης email για τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους μέσω εξαπάτησης. Στις σχέσεις που ο Χρήστης διατηρεί ή σκοπεύει να διατηρήσει με την PROSEGUR CHANGE, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ακόλουθες συστάσεις:

 • Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ζητήσει ποτέ η PROSEGUR CHANGE από τον Χρήστη, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, τα διαπιστευτήρια πρόσβασής του στον Ιστότοπο. Υπό αυτήν την έννοια, υπενθυμίζεται στον Χρήστη ότι αυτά τα δεδομένα είναι αυστηρά εμπιστευτικά και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρήση/χρήσεις για την οποία προορίζονται. Η διαβίβαση των εμπιστευτικών δεδομένων του Χρήστη από τον ίδιο αποτελεί αποκλειστική του/της ευθύνη.
 • Η PROSEGUR CHANGE δεν θα ζητήσει από τον Χρήστη είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς του (ταυτότητα, διαβατήριο) ή οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τις τοποθετήσεις του/της. Συνεπώς, ο Χρήστης πρέπει να δυσπιστήσει, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει εκ των προτέρων και απευθείας το άτομο που ζητά αυτό το είδος δεδομένων για λογαριασμό ή εκ μέρους της PROSEGUR CHANGE.
 • Ο Χρήστης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο / στην Εφαρμογή μέσω συνδέσμου, e-mail ή ιστοσελίδας που δεν εμπιστεύεται απόλυτα. Αντίθετα, συνιστάται να πληκτρολογήσετε απευθείας τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης.

6. Χρήση cookies

Ο ιστότοπος www.cy.prosegurchange.com  χρησιμοποιεί δικά του cookies και cookies τρίτων για τη διευκόλυνση της πλοήγησης στον ιστότοπο και την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και εξατομίκευσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του, ανατρέξτε στην ενότητα www.cy.prosegurchange.com

7. Ασφάλεια

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, επιμελή χρήση και διατήρηση της εμπιστευτικότητας των συνθηματικών, των κωδικών πρόσβασης ή κρυπτογράφησης ή των συστημάτων κρυπτογράφησης του εξοπλισμού που αποκτήθηκε ή/και εγκαταστάθηκε. Ο Χρήστης συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό του ή/και χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής του.

8. Μερική ακυρότητα

Εάν οποιοσδήποτε όρος της Νομικής Κοινοποίησης κηρυχθεί άκυρος ή για οποιαδήποτε αναποτελεσματική αιτία, ο εν λόγω όρος θεωρείται ότι εξαιρείται, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

9. Παραίτηση

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Νομικής Κοινοποίησης από τους Χρήστες χωρίς να ασκήσει η PROSEGUR CHANGE αμέσως τις πράξεις ή/και τα δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η PROSEGUR CHANGE παραιτείται από τη χρήση τους οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαιοδοσία

Η Νομική Κοινοποίηση αυτού του Ιστότοπου θα διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 

Η PROSEGUR CHANGE και οι Χρήστες παραιτούνται ρητά από τη δική τους δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτούς και υπόκεινται επίσημα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για οποιαδήποτε διαφορά/αντιδικία που μπορεί να προκύψει λόγω της ερμηνείας ή της συμμόρφωσης με τη Νομική Κοινοποίηση μεταξύ της PROSEGUR CHANGE και ενός Χρήστη.

The Change Group International (Cyprus) Ltd, 2024